Quantum PPP Consulting Introduction Construction Claim Management with Thai Sub

ที่ปรึกษาการเคลมในงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION CLAIMS SERVICES

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลม และป้องกันการเคลม เรามีความอิสระในการพิจารณา บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ทุกแง่มุมของการพัฒนาและดำเนินการโครงการ อย่างแม่นยำ ด้วยทักษะความรู้ในสาขานี้ พร้อมซอฟต์แวร์

เคลม
QConzol-home

บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร
ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION AS A SERVICE

ระบบ Conzol ให้บริการโดยทีมงาน Quantum PPP Consulting
ระบบบริหารจัดการเอกสารในโครงการก่อสร้างบนเว็บ ที่ช่วยให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราทำงานโดยใช้ระบบนี้จัดการเอกสารของโครงการ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการบริหารโครงการ

ที่ปรึกษาการวางแผนงานโครงการ
CONSTRUCTION SCHEDULE MANAGEMENT SERVICES

บริการให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนงานโครงการ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของเราครอบคลุมตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นวางแนวคิดโครงการจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ, ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง, หรือผู้จัดแผนการทำงาน

manage

แหล่งความรู้ออนไลน์
E-Learning

QAcademy

academy

ตึกมหานคร

ตัวอย่างโครงการ

บริษัทควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง ได้ดำเนินการด้านให้คำปรึกษาในโครงการก่อสร้างมาหลายโครงการ หลากหลายรูปแบบทั้ง การให้คำปรึกษา (Project Consulting) และการแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ (Dispute Resolution) ในโครงการก่อสร้าง