ทีมงานบุคลากร

บริษัทเราให้ความสำคัญกับบุคลากรและถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด บริษัทเราเป็นที่รวมตัวกันของบุคลากรชั้นนำในอุตสาหกรรมการ ก่อสร้างของประเทศ ซึ่งมุมมองที่หลากหลายของแต่ละคนจะช่วยเพิ่มความรู้และความสามารถซึ่งกันและกัน ทีมงานของเราสามารถ สนับสนุนคุณและโครงการของคุณในทุกด้านตามความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า นี่คือบางส่วนในทีมของเราที่ได้นำความสำเร็จมาสู่โครงการของลูกค้าแต่ละราย

ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์

ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์

Managing Director

Apirath Prateapusanond is an international construction management consultant with 14 years of experience in dispute resolution and project management on mega construction and property projects such as the Big Dig project in Boston, GSA Office Building and U.S. Courthouse in New York,Enron Power Plant in Puerto Rico and Ronald Reagan Building in Washington D.C.

Email: apirath.p@quantumppp.com

 

ดร.รุ่ง ประชาธนานุกิจ

Senior Contract & Claim Consultant / Geotechnical Expert

Dr. Rung Prachathananukit is a Senior Contract and Claim Consultant and Geotechnical Engineer, the 111th Construction Engineer Battalion, Department of Engineer, Royal Thai Army, Thailand.

Email: rungpra@hotmail.com

วิริยา เคารพธรรม

Senior Consultant / Financial Director

Ms. Wiriya Khaoroptham is a certified accountant and due diligence consultant with more than 15 years of experiences in financial risk and credit assessments. She has outstanding analytical skill and management experience in projects.

Email: wiriya.k@quantumppp.com

ณัฐพงษ์ ทะคง

ณัฐพงษ์ ทะคง

Civil Engineer / Project Consultant

Mr. Natthapong Thakong is a civil engineer with more than 10-year experience in Construction Industry. Prior to joining Warner, he has worked on various Construction projects, totally in Thailand.

Email: natthapong.t@quantumppp.com

ชัชชล อัครพิมาน

ชัชชล อัครพิมาน

Construction Claim Manager

Mr. Chatchon Akkharaphimarn is a Civil Engineer. Prior to joining Warner, he has worked on Pruksa Real Estate Public Company Ltd. as the Project Management Engineer.

Email: chatchon.a@quantumppp.com

ดร. เจษฎา ศรีสกุลชัย

Senior Contract and Claim Consultant

Dr. Jessada Sresakoolchai was recently introduced to the industry of Construction and Engineering right after his graduation with a Ph.D. in the Department of Civil Engineering, the University of Birmingham.

Email: jessada.s@quantumppp.com

ทีมงาน