ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขข้อพิพาท
ในโครงการก่อสร้าง

ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง
Dispute Resolution Service

หากเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิด และเคลมไม่สามารถจบกันได้ในระหว่างก่อสร้าง และกลายเป็นข้อพิพาท ที่จำเป็นต้องใช้ทางเลือกในการแก้ไขข้อพิพาท หรือ Alternative Dispute Resolution Methods QPPP มีบริการที่ช่วยคุณในขบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดขบวนการแก้ไขข้อพิพาท

บริการให้คำปรึกษาในการไกล่เกลี่ย อนุญาโตตุลาการหรือชั้นศาล
(Mediation / Arbitration / Litigation Support)

เราสามารถช่วยคุณตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการประเมินเบื้องต้น วางแผนกลยุทธ์ รวบรวมเอกสารหลักฐาน คัดกรองเอกสารหลักฐานที่สำคัญ ช่วยค้นหาเอกสารที่สนับสนุนข้อพิพาท เขียนรายงานหรือคำให้การในส่วนเทคนิคเพื่อให้ทนายนำไปใช้ต่อไป ช่วยโต้ตอบคำฟ้องแย้งพร้อมหาเอกสารสนับสนุน

การให้บริการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในข้อพิพาท
(Demonstrative Evidence Preparation)

การเตรียมเอกสารหลักฐานในข้อพิพาทของงานก่อสร้าง จะมีเอกสารประกอบสนับสนุนจำนวนมากมาย และเป็นเอกสารทางเทคนิค. ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ทีมงาน QPPP สามารถช่วยคุณเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานได้อย่างมีระบบ ระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสารหลักฐานแบบในรูปแบบของกระดาษ หรือแบบดิจิตอล เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
(Mediation)

เรามีผู้ไกล่เกลี่ยที่ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นกลาง และมีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้าง ที่จะช่วยทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นทางเลือกในการแก้ไขข้อพิพาทที่ดีที่สุด

การให้บริการเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ
(Testifying Expert Witness - Delay/Schedule Expert Witness, Technical Expert Witness, Quantum/Cost Expert Witness)

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมจะขึ้นให้การในฐานะคนกลาง ด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำ บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ที่มีหลักฐานประกอบ แม่นยำ

ผู้ไกล่เกลี่ยและพยานผู้เชี่ยวชาญของเรา

ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์

 

ดร.รุ่ง ประชาธนานุกิจ

กฤติ ภาษิต