พิธีมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด และ บริษัท พีพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 104,800 บาท ให้กับ นักศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

พิธีมอบทุนการศึกษา

บทความอื่นๆ