ภาพบรรยากาศการสัมมนา EOT รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศการสัมมนา EOT รุ่นที่ 2

 

 

ภาพบรรยากาศคลาส การขอขยายเวลางานก่อสร้าง Q01 - Request for Extension of Time (EOT) ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ วันที่ 2-3 เมษายน 2564 โดย ดร. หมิว ผู้มีประสบการด้านขอขยายเวลางานก่อสร้างมากกว่า 20 ปี

บทความอื่นๆ