สัมมนา EP1 จัดการเอกสารก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดเล็ก QConZoL

สัมมนา EP1 จัดการเอกสารก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดเล็ก QConZoL

 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง เปิดมุมมองใหม่ให้เข้ากับยุค New Normal โดยร่วมกันทำโครงการนำร่อง ระบบบริหารจัดการเอกสารก่อสร้าง QConZoL นำโดยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถตอบโจทย์รูปแบบการทำงานในชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งสามารถทำงานได้จากทุกสถานที่ และได้จัดการสัมมนาออนไลน์ Online Seminar: ชีวิตวิถีใหม่ – บริหารจัดการเอกสารก่อสร้าง QConZoL

Why mediation is the best way to resolve construction claims

บทความอื่นๆ