aboutus

เกี่ยวกับควอนตัมพีพีพี

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท Tungsten Capital จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ และ บริษัท พีพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด โดย ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์

ก่อนการเข้ามาร่วมทุนของบริษัท ควอนตัม อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด นั้น ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ ได้ก่อตั้ง บริษัท วอร์เนอร์ ที่ปรึกษาก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการก่อสร้างทั้งใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และในอีกหลายประเทศ

บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด มีการผสมผสานและบูรณาการบริการหลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงทางด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง เรามุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับผลสำเร็จสูงสุดจากโครงการ ผ่านการบริหารโครงการ การวางแผนงาน Critical Path Method (CPM) และความเป็นมืออาชีพทางด้านการจัดการความขัดแย้ง (Dispute Resolution) เราพร้อมที่จะนำเสนอมุมมองที่แตกต่างและวิธีการแก้ปัญหาในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า

Quantum PPP Consulting Introduction Construction Claim Management with Thai Sub

ที่ปรึกษาการเคลมในงานก่อสร้าง

บริษัทเรามีความเชี่ยวชาญและการประเมินอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา บันทึกข้อมูล, และวิเคราะห์ทุกแง่มุมของการพัฒนาและดำเนินการ โครงการอย่างแม่นยำ ด้วยทักษะความรู้ในสาขานี้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน เราสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าในการเตรียมการและวิธีการในการดำเนินคดี ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่าย, เวลา, และความวุ่นวายได้เป็นอย่างมาก

บริการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ QConZoL

บริการระบบบริหารจัดการเอกสารที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์บริหารงานก่อสร้าง เพื่อบริหารเอกสารและแบบในโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นระบบบนเว็บที่ช่วยเก็บเอกสารและแบบ สร้างเอกสารนำส่ง ส่งเอกสาร ติดตามเอกสาร ตลอดจนการอนุมัติแบบ หรือเอกสารต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ กับทุกฝ่ายในโครงการ (เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ บริษัทที่ปรึกษา และผู้รับเหมา) โดยระบบนี้รองรับการใช้งานภาษาไทย เลขไทย และหลากหลายภาษา การไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนี้ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้กับทุกโครงการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ที่ปรึกษาการวางแผนงานโครงการ

บริการให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนงานโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นวางแนวคิดโครงการจนถึงโครงการแล้วเสร็จ บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาในฐานะตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมแผนงานโครงการ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ ดังนี้

บริหารเวลา

เรานำประสบการณ์จากการทำงานในโครงการที่หลากหลายมาช่วยลูกค้าในการพัฒนา, ติดตาม, และควบคุมการปฏิบัติตามแผนการทำงานอย่างเหมาะสม