เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

 • 2546
  บริษัท พีพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
  ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2553
  บริษัท วอร์เนอร์ ที่ปรึกษาก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด
  ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 2560
  บริษัท วอร์เนอร์ ที่ปรึกษาก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
  บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ภาพรวม

บริษัท พีพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทแม่)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2546

บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553

ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์
ประธานบริษัท

ข้อความจากผู้บริหาร

บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด มีการผสมผสานและบูรณาการบริการหลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงของเราได้รับการฝึกอบรมอย่างครอบคลุม ตลอดจนมีประสบการณ์ในการจัดการงานก่อสร้างในโครงการทุกขนาด ประสานงานกับทีมงานทั้งในและต่างประเทศที่ทำงานข้ามภาษาและวัฒนธรรม

เรามุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับผลสำเร็จสูงสุดจากโครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านการวางแผนโครงการและการบริหารเวลา และระบบการจัดการเอกสารแบบไร้กระดาษ

ภารกิจของเราคือการแบ่งปันความรู้แบบสากล และบริการที่ดีมีคุณภาพ ให้กับวงการก่อสร้าง ลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ในบรรยากาศที่เป็นมิตรและสากล

เราให้คำมั่นว่าเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และแบ่งปันความสุขและความสำเร็จสู่สังคม และเราจะส่งมอบนโยบาย “ลูกค้าต้องมาก่อน” ด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์

ชื่อบริษัท บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด
สำนักงานใหญ่ 599/28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่ก่อตั้ง 4 มิถุนายน 2553
บริการ
 • ที่ปรึกษาการเคลมในงานก่อสร้าง
 • การให้บริการเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง
 • บริการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิคส์สำหรับการก่อสร้าง
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนงานโครงการ
 • ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง
 • การให้บริการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย