แหล่งความรู้

QAcademy ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้ ในด้านการบริหารเคลม วางแผนงาน การบริหารเอกสารโครงการก่อสร้างบนระบบ Electronic Document Management System ให้กับทีมงานก่อสร้างของเจ้าของงาน ผู้รับเหมา ผู้ควมคุมงาน ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้ที่สนใจ เพื่อทำงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและหลีกเลี่ยงความล่าช้า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในงานก่อสร้าง

วีดีโอใหม่ล่าสุด

วีดีโอของเรา