โครงการในประเทศไทย

บริษัทควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง ได้ดำเนินการด้านให้คำปรึกษาในโครงการก่อสร้างมาหลายโครงการ หลากหลายรูปแบบทั้ง การให้คำปรึกษา (Project Consulting) และการแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ (Dispute Resolution) การวางแผนงานโครงการ และให้บริการบริหารจัดการเอกสารสำหรับโครงการก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพด้วยระบบ ConZol

เนื่องจากบริษัทควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง มีประสบการณ์ในการดำเนินงานให้คำปรึกษาในระดับสากล และการบริการของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาแล้วทั่วโลก บริษัทเรามีเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอยู่หลายพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้เราสามารถดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องคำนึงถึงทำเลที่ตั้งของโครงการ ตัวอย่างโครงการสำคัญที่เราให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) สามารถแสดงได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

แสดงโครงการที่ใช้บริการ