สัมมนาเรื่อง ประโยชน์ของการมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับงานก่อสร้าง จัดโดย Construction Mediation Academy

สัมมนาเรื่อง ประโยชน์ของการมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับงานก่อสร้าง จัดโดย Construction Mediation Academy

เรียนเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ประโยชน์ของการมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับงานก่อสร้าง จัดโดย Construction Mediation Academy

Read more
สัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพิ่มทักษะการบริหารงานก่อสร้างด้วย QConZoL #Front office

สัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพิ่มทักษะการบริหารงานก่อสร้างด้วย QConZoL #Front office

เรียนเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพิ่มทักษะการบริหารงานก่อสร้างด้วย QConZol ในช่วง Lock down ออนไลน์ฟรี ทาง Zoom Meeting

Read more
สัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพิ่มทักษะการบริหารงานก่อสร้างด้วย QConZoL #Back office

สัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพิ่มทักษะการบริหารงานก่อสร้างด้วย QConZoL #Back office

เรียนเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพิ่มทักษะการบริหารงานก่อสร้างด้วย QConZol ในช่วง Lock down ออนไลน์ฟรี ทาง Zoom Meeting มี​ 3 รอบ

Read more
ภาพบรรยากาศการสัมมนา EOT รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศการสัมมนา EOT รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศคลาส การขอขยายเวลางานก่อสร้าง Q01- Request for Extension of Time (EOT) ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ วันที่ 2-3 เมษายน 2564 โดย ดร. หมิว ผู้มีประสบการด้านขอขยายเวลางานก่อสร้างมากกว่า 20 ปี

Read more
นายก วปท. มอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุโณปการ

นายก วปท. มอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุโณปการ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร. อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุโณปการ กับสมาคมที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

Read more
พิธีมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด และ บริษัท พีพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 104,800 บาท ให้กับ นักศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Read more