ภาพบรรยากาศการสัมมนา EOT รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศการสัมมนา EOT รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศคลาส การขอขยายเวลางานก่อสร้าง Q01- Request for Extension of Time (EOT) ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ วันที่ 2-3 เมษายน 2564 โดย ดร. หมิว ผู้มีประสบการด้านขอขยายเวลางานก่อสร้างมากกว่า 20 ปี

Read more
นายก วปท. มอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุโณปการ

นายก วปท. มอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุโณปการ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร. อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุโณปการ กับสมาคมที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

Read more
Class พิเศษ การขอขยายเวลางานก่อสร้าง

Class พิเศษ การขอขยายเวลางานก่อสร้าง

ดร.หมิว เปิด Class พิเศษ การขอขยายเวลางานก่อสร้าง (Request for Extension of Time)
เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญในการขอขยายเวลางานก่อสร้าง
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563

Read more