“อย่าพึ่งตัดสินใจยกเลิกสัญญาก่อสร้าง”

“อย่าพึ่งตัดสินใจยกเลิกสัญญาก่อสร้าง”

การยกเลิกสัญญาก่อสร้าง มีสาเหตุมาจากอะไร และมีวิธีอย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นศาล

————————

? ผู้รับเหมาทำงานไม่ดี
? Owner จ่ายเงินช้า
? โครงการล่าช้า

“เหตุผลเหล่านี้ เพียงพอให้ยกเลิกสัญญาการก่อสร้างหรือไม่” มาฟังกันค่ะ

Other articles