Ep.2 Claim Step 1 รวบรวมเอกสารหลักฐาน

Ep.2 Claim Step 1 รวบรวมเอกสารหลักฐาน

Claim [EP 2] – ขั้นตอนแรกของการเรียกร้องสิทธิในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หากต้องการเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้าง มีขั้นตอนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
ขั้นแรก การรวบรวมเอกสาร และหลักฐานของโครงการ
ขั้นที่ 2 การวิเคาะห์ความล่าช้า และความเสียหายของโครงการ
ขั้นที่ 3 การนำเสนอ และเจรจา
วิดีโอนี้ จะพูดถึงการรวบรวมเอกสาร และหลักฐานเพื่อทำเคลมก่อสร้าง

by Dr. Apirath Prateapusanond (ดร.หมิว)

บทความอื่นๆ