Ep.4 Claim Step 3 เทคนิคการนำเสนอเคลม

Ep.4 Claim Step 3 เทคนิคการนำเสนอเคลม

Ep.4 Claim Step 3 – Presentation Techniques

(bar graph) การนำเสนอ Claim ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงาน Graphic Timeline หรือ VDO Presentation เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ที่มาตัดสิน

การนำเสนอรูปแบบไหนจะเหมาะกับเคสของเรา ตอนนี้อยู่ในขบวนการไหน การเลือกการนำเสนอสำคัญมากเลย

เราไม่ต้องรอใช้เครื่องมือ การนำเสนอที่ดี ตอนขึ้นศาล ทำการนำเสนอดีๆ เคสก็จะเจรจากันได้ จบแบบ happy ending ในระหว่างก่อสร้างดีที่สุด

By Dr. Apirath Prateapusanond (ดร. หมิว)

บทความอื่นๆ