QConZoL Kick off Meeting

QConZoL Kick off Meeting

 

บรรยากาศการประชุม Kick off การใช้งานระบบ EDMS - Electronic Document Management System เพื่อบริหารจัดการเอกสารในโครงการก่อสร้างของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยมีบริษัทควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้อบรมการใช้งานระบบ QConZoL


บทความอื่นๆ