QConZoL – Retouch Online

QConZoL - Retouch Online

 

อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
สำหรับท่านที่เคยอบรมแล้วแต่ยังติดปัญหา หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564

ลงทะเบียน
Back office (10.00-12.00)
- https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAldeCvpzgoE9Hj5kpIuqhIcdh7YbBMDiAG
Front office (13.00-15.00)
- https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApcOmgrjkoG9CFHEoDz0-96eBCHXa2dPOw

บทความอื่นๆ