ภาพบรรยากาศการอบรม
Q02 – Effective Document Control – Monitoring Project Delays
(บริหารเอกสารก่อสร้างอย่างไร? เพื่อหลีกเลี่ยงโครงการล่าช้า) รุ่นที่ 1

Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit
20 August 2019