โครงการในต่างประเทศ

การให้บริการของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการในต่างประเทศของเราได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

DOHA INTERNATIONAL AIRPORT, Qatar

ลักษณะโครงการ
ก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสาร

ขอบเขตงาน
บริหารสัญญาให้ผู้รับเหมาช่วงรายใหญ่

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

WEST AFRICAN GAS PIPELINE, Africa

ลักษณะโครงการ
สร้างท่อส่งก๊าซผ่าน 6 ประเทศในทวีปแอฟริกาตะวันตก

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์เคลมเนื่องจากการยกเลิกสัญญา (Termination Claim Resolution)

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

ROYAL AMWAJ RESORT AND SPA HOTEL, Dubai

ลักษณะโครงการ
ก่อสร้างโรงแรม 5 ดาว ริมทะเล

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์เคลมให้กับผู้รับเหมางานระบบและผู้รับเหมางานโครงสร้าง

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

CAPELLA HOTEL AND RESORT, Washington D.C.

ลักษณะโครงการ
ก่อสร้างโรงแรม

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการเคลมและระงับข้อพิพาท

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Maidene lane, United Kingdom (U.K)

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความล่าช้าของโครงการ ให้กับผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Ferrybridge Multifuel Power Station, United Kingdom (U.K)

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์เคลมให้กับผู้รับเหมางานโยธาและสถาปัตย์

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

MTR Tunnel Construction (XRL 822 TSE UK Tsuen to Shek Yam Tunnels), Hongkong

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

ขอบเขตงาน
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ด้านการวิเคราะห์ความล่าช้าและต้นทุนของโครงการ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Cadangan Mendirikan Pembangunan 3 Block 28 Tingkat Yang Mengandungi, Malaysia

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย

ขอบเขตงาน
พยานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์ความล่าช้าของโครงการ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Forth Crossing Bridge Construction, Scotland

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ประเภทสะพานขึง

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์เคลมให้กับผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Field Facilities OSBL & Train 3 Fence Contract, Qatar

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้าง Oil and Gas

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความล่าช้าของโครงการ ให้กับผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

ZLD Project Ras-Laffan, Qatar

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้าง Oil and Gas

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความล่าช้าของโครงการ ให้กับผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง