โครงการในประเทศไทย

บริษัทควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง ได้ดำเนินการด้านให้คำปรึกษาในโครงการก่อสร้างมาหลายโครงการ หลากหลายรูปแบบทั้ง การให้คำปรึกษา (Project Consulting) และการแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ (Dispute Resolution) การวางแผนงานโครงการ และให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารสำหรับโครงการก่อสร้าง

เนื่องจากบริษัทควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง มีประสบการณ์ในการดำเนินงานให้คำปรึกษาในระดับสากล และการบริการของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาแล้วทั่วโลก บริษัทเรามีเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอยู่หลายพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้เราสามารถดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องคำนึงถึงทำเลที่ตั้งของโครงการ ตัวอย่างโครงการสำคัญที่เราให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) สามารถแสดงได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

MAHANAKHON, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย 77 ชั้น สูงที่สุดในประเทศไทย

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการบริหารสัญญา และให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ขอบเขตงาน
ผู้รับเหมางานระบบ

THE RIVER CONDOMINIUM, Bangkok

ลักษณะโครงการ
คอนโดมิเนียม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สูง 74 ชั้น

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการเคลมและระงับข้อพิพาท

WASTEWATER TREATMENT PLANT, Samut Prakarn

ลักษณะโครงการ
สร้างและวางแนวท่อน้ำเสีย

ขอบเขตงาน
เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงาน วิเคราะห์ความล่าช้าให้ผู้รับจ้างช่วง เพื่อเข้าสู่อนุญาโตตุลาการ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

SUVARNABHUMI AIRPORT, Samut Prakarn

ลักษณะโครงการ
งานก่อสร้างถนนยกระดับและถนนพื้นราบหน้าอาคารผู้โดยสาร

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการเคลมและระงับข้อพิพาท

Zpell@Futurepark, Pathum Thani

ลักษณะโครงการ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่กว่า 100,000 ตร.ม.

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการบริหารสัญญา และให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

AVANI RIVERSIDE, Bangkok

ลักษณะโครงการ
โรงแรมห้าดาวริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่พลาซ่า

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการบริหารสัญญา การเคลม ระงับข้อพิพาท พยานผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความล่าช้าและค่าเสียหายของโครงการให้กับผู้รับเหมางานระบบ และให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

G TOWER GRAND RAMA 9, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารสำนักงาน 26 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

ShowDC, Bangkok

ลักษณะโครงการ
ห้างสรรพสินค้า 8 ชั้น

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการบริหารสัญญา และให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

TIPCO TOWER 2, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารสำนักงาน

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการบริหารสัญญา และให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมางานระบบ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

SOUTH BANGKOK POWER PLANT

REPLACEMENT PROJECT PHASE 1

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความล่าช้าและค่าเสียหายของโครงการให้กับผู้รับเหมาย่อย

ลูกค้า
ผู้รับเหมาช่วง

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

SOMERSET

ลักษณะโครงการ
โรงแรม

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาประเมินความล่าช้าของโครงการ Forensic Delay Analysis

ลูกค้า
ผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

One City Centre, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารสำนักงานเกรด A 61 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Dusit Central Park, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน ประกอบด้วย 1.โรงแรม 39 ชั้น 2.อาคารที่พักอาศัย 69 ชั้น 3. ศูนย์การค้า 80,000 ตรม. 4.อาคารสำนักงานเกรด A 43 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
เจ้าของงาน

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Charoen Pokphand Medical Center, Samutprakarn

ลักษณะโครงการ
ศูนย์การแพทย์ครบวงจร

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ที่ปรึกษา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

โรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง, Pathum Thani

ลักษณะโครงการ
โรงงานผลิตยา

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ที่ปรึกษา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน), Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารสำนักงาน 5 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ที่ปรึกษา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

JBE-STEP04, Rayong

ลักษณะโครงการ
โรงงานผลิตยางสังเคราะห์

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

BST Expansion, Rayong

ลักษณะโครงการ
โรงงานผลิต Synthetics

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการบริหารสัญญา และให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

A7 NEW OFFICE BUILDING PANDORA, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารสำนักงาน 5 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมางานระบบ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

GPV Electronics Expansion Building, Samut Prakan

ลักษณะโครงการ
อาคารสำนักงาน 5 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมางานระบบ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Chewathai Residence Thonglor, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมางานระบบ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

TCP Building 2, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารสำนักงาน 5 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมางานระบบ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

IRON MOUNTAIN IC4 Phase 2, Chonburi

ลักษณะโครงการ
อาคารคลังสินค้า

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมางานระบบ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

TH Sustainable Warehousing, Chonburi

ลักษณะโครงการ
อาคารคลังสินค้า

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมางานระบบ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

FL120, Saraburi

ลักษณะโครงการ
โรงงานผลิตยางรถยนต์

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมางานระบบ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Mercedes Benz CDC, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารโชว์รูมครบวงจร 5 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมางานระบบ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

GM Residence, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมางานระบบ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Hotel Silom, Bangkok

ลักษณะโครงการ
โรงแรม 8 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Baan Issara Bangna, Samut Prakan

ลักษณะโครงการ
หมู่บ้าน

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

The Reserve Sathorn, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารที่พักอาศัย 29 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Quintara Treehaus Sukhumvit 42, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Holiday Inn Vana Nava Phuket, Phuket

ลักษณะโครงการ
โรงแรม 6 ชั้น

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการบริหารสัญญา และให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Chapter Thonglor 25, Bangkok

ลักษณะโครงการ
อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Plus Ayutthaya Park, Ayutthaya

ลักษณะโครงการ
อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 3 อาคาร

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

New Warehouse for Pioneer Logistic, Samut Prakan

ลักษณะโครงการ
อาคารคลังสินค้า

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

ANDAMANDA PHUKET, Phuket

ลักษณะโครงการ
สวนน้ำครบวงจร และที่พักอาศัย

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Veyla Natai Residences, Phang Nga

ลักษณะโครงการ
บ้านพักอาศัย

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมา

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ชั้นสูง อาคารภูมิสิริฯ

ลักษณะโครงการ
โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ชั้นสูง
Renovation - Excellence Center for Advanced Therapy Medicinal Products : EC - ATMPs

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConZoL"

ลูกค้า
ผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

The New Pandora’s Facility Building A18

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความล่าช้าของโครงการ ให้กับผู้รับเหมาหลัก

ลูกค้า
ผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

T1 Office Building

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความล่าช้าของโครงการ ให้กับผู้รับเหมาหลัก

ลูกค้า
ผู้รับเหมางาน Façade

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

New Office Building Metropolitan Electricity Aurthority

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความล่าช้าและขอขยายระยะเวลากก่อสร้างของโครงการ ให้กับผู้รับเหมาหลัก

ลูกค้า
ผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Thairath Building 17

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความล่าช้าและขอขยายระยะเวลากก่อสร้างของโครงการ ให้กับผู้รับเหมาหลัก

ลูกค้า
ผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

My Resort Huahin Phase II

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยและโรงแรม

ขอบเขตงาน
พยานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์ความล่าช้าและค่าเสียหายของโครงการให้กับผู้รับเหมาหลัก

ลูกค้า
ผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Le Meridien Suvarnabhumi Golf Resort and Spa

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงแรม

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความล่าช้า และค่าเสียหายของโครงการให้กับผู้รับเหมาหลัก

ลูกค้า
ผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Ikea Bangyai

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการวางแผนงาน

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Fourseason

ลักษณะโครงการ
คอนโดมิเนียม

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการบริหารสัญญา และให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConzol"

ลูกค้า
ผู้รับเหมางานระบบ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

MEA Headquarter

ลักษณะโครงการ
อาคารสำนักงาน

ขอบเขตงาน
ที่ปรึกษาด้านการขอขยายเวลาก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาหลัก (EOT Claim Consulting)

ลูกค้า
ผู้รับเหมางานระบบ

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

The Estelle Phrom Phong

ลักษณะโครงการ
คอนโดมิเนียม 37 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConZoL"

ลูกค้า
ผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

PMCU - Block33

ลักษณะโครงการ
โครงการมิกซ์ยูส ภายใต้แนวคิด “Residential & Wellness” Mix-use project under the concept of "Residential & Wellness"

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConZoL"

ลูกค้า
ผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง

Tait 12

ลักษณะโครงการ
Luxury Condo 40 ชั้น

ขอบเขตงาน
ให้บริการระบบบริหารเอกสารด้วยระบบ EDMS "QConZoL"

ลูกค้า
ผู้รับเหมาหลัก

*ไม่ใช่ภาพสถานที่จริง