Quantum PPP ร่วมบริจาค Face Shield เพื่อสนับสนุนศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Quantum PPP ร่วมบริจาค Face Shield เพื่อสนับสนุนศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง ร่วมบริจาค Face Shield เพื่อสนับสนุนศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน   บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสังคม และเป็นแรงสนับสนุนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ทางบริษัทได้มีจัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อส่งมอบให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และทางบริษัทขอเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานสามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้โดยเร็ว เราจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ไปด้วยกันจนกว่าจะเป็น Zero Covid

Read more
สัมมนา EP1 จัดการเอกสารก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดเล็ก QConZoL

สัมมนา EP1 จัดการเอกสารก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดเล็ก QConZoL

สัมมนา EP1 จัดการเอกสารก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดเล็ก QConZoL   สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง เปิดมุมมองใหม่ให้เข้ากับยุค New Normal โดยร่วมกันทำโครงการนำร่อง ระบบบริหารจัดการเอกสารก่อสร้าง QConZoL นำโดยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถตอบโจทย์รูปแบบการทำงานในชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งสามารถทำงานได้จากทุกสถานที่ และได้จัดการสัมมนาออนไลน์ Online Seminar: ชีวิตวิถีใหม่ – บริหารจัดการเอกสารก่อสร้าง QConZoL

Read more