สัมมนาเรื่อง ประโยชน์ของการมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับงานก่อสร้าง จัดโดย Construction Mediation Academy

สัมมนาเรื่อง ประโยชน์ของการมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับงานก่อสร้าง จัดโดย Construction Mediation Academy

เรียนเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ประโยชน์ของการมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับงานก่อสร้าง จัดโดย Construction Mediation Academy

Read more
สัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพิ่มทักษะการบริหารงานก่อสร้างด้วย QConZoL #Front office

สัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพิ่มทักษะการบริหารงานก่อสร้างด้วย QConZoL #Front office

เรียนเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพิ่มทักษะการบริหารงานก่อสร้างด้วย QConZol ในช่วง Lock down ออนไลน์ฟรี ทาง Zoom Meeting

Read more
สัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพิ่มทักษะการบริหารงานก่อสร้างด้วย QConZoL #Back office

สัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพิ่มทักษะการบริหารงานก่อสร้างด้วย QConZoL #Back office

เรียนเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพิ่มทักษะการบริหารงานก่อสร้างด้วย QConZol ในช่วง Lock down ออนไลน์ฟรี ทาง Zoom Meeting มี​ 3 รอบ

Read more
CMA Ep.3: เชื่อไว้ก่อน เข้าใจที่หลัง ส่วนประกอบสำคัญของการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทงานก่อสร้าง

CMA Ep.3: เชื่อไว้ก่อน เข้าใจที่หลัง ส่วนประกอบสำคัญของการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทงานก่อสร้าง

CMA Ep.3: เชื่อไว้ก่อน เข้าใจที่หลัง ส่วนประกอบสำคัญของการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทงานก่อสร้าง

Read more