การขอขยายเวลาก่อสร้าง “Extension of Time Request”

การขอขยายเวลาก่อสร้าง “Extension of Time Request”

 

บทความ การขอขยายเวลาก่อสร้าง “Extension of Time Request” เขียนโดย ดร.หมิว

บทความ การขอขยายเวลาก่อสร้าง “Extension of Time Request” เขียนโดย ดร.หมิว

การก่อสร้างเป็นงานที่ท้าทาย นอกจากจะต้องควบคุมคุณภาพ ต้นทุน ให้อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้แล้ว ยังต้องควบคุมการก่อสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หากโครงการล่าช้าออกไปก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการขยายเวลาในสัญญา เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ Liquidated Damages บทความนี้อธิบาย 4 ประเภทของความล่าช้า (critical, excusable and compensable delays) 4 สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อให้ขอขยายเวลาได้สำเร็จ และ 3 คำถามสำคัญก่อนทำการขอขยายเวลา

ดาวน์โหลดบทความ การขอขยายเวลาก่อสร้าง “Extension of Time Request” เขียนโดย ดร.หมิว

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

บทความอื่นๆ