นายก วปท. มอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุโณปการ

นายก วปท. มอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุโณปการ

 

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร. อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุโณปการ กับสมาคมที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ณ ห้องสเตลล่า พาเลซ ชั้น 79 อาคารใบหยกทาวเวอร์

บทความอื่นๆ