สัมมนาเรื่อง ประโยชน์ของการมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับงานก่อสร้าง จัดโดย Construction Mediation Academy

สัมมนาเรื่อง ประโยชน์ของการมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับงานก่อสร้าง จัดโดย Construction Mediation Academy

 

เรียนเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ประโยชน์ของการมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับงานก่อสร้าง จัดโดย Construction Mediation Academy

บรรยายโดย ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ - นักวิเคราะห์โครงการก่อสร้างล่าช้า และผู้ไกล่เกลี่ยงานก่อสร้าง

ดำเนินรายการโดย คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ - รองประธานกรรมการวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และกรรมการ บริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จำกัด
ผู้ร่วมเสาวนา
- อาจารย์ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ผู้ก่อตั้งชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง
- คุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด
- ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- คุณวิมลรัตน์ ยงชัยตระกูล กรรมการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาค และคณะ จำกัด
- คุณกฤติ ภาษิต ที่ปรึกษาสัญญาก่อสร้าง บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้งจำกัด
- คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ออนไลน์ฟรีทาง Zoom Meeting ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwudO2urTsuHdQvh5Nz_3w_nTg9oVc1Ah2z

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามตามรายละเอียดในรูปภาพด้านบนหรือสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะ

บทความอื่นๆ