รีวิวผู้ใช้งานบริการ QConZoL

รีวิวผู้ใช้งานบริการ QConZoL

 

เหตุผลที่คุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี เลขาธิการ วปท. และประธานกรรมการบริหาร บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด เลือกใช้บริการ QConZoL

"จากประสบการณ์การทำงาน และได้ศึกษาวิธีการทำงานระบบจัดการเอกสารทั้งจากไทย และต่างประเทศ รวมถึงนำระบบ ISO มาประยุกต์ใช้กับบริษัท แต่ปัญหาที่ยังพบอยู่เสมอ คือการติดตามเอกสารจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งคนเหล่านั้นจะมีปัญหาหน้างานที่ต้องจัดการอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่มีเวลาสนใจงานเอกสารเท่าที่ควร ดังนั้นเราบริษัทที่ปรึกษาจึงเล็งเห็นว่า Product ของเราคือเอกสาร ควรจะมีระบบที่เข้ามาช่วยจัดการด้านเอกสารแทนเราโดยอัตโนมัติ"

"จนกระทั่งมารู้จักบริการ QConZoL ที่มาทำหน้าที่ในจุดนี้แทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากเป็นตัวช่วยในการจัดเก็บ นำส่งเอกสารให้แล้ว QConZoL ยังมีหน้ารายงานที่แสดงให้คนที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสถานะเอกสารทั้งหมดที่นำส่งในโครงการ ว่าถึงเวลาที่ใครต้องทำงาน มีใครที่ทำงานไปแล้ว หรือเกินกำหนดในการตอบกลับแล้วหรือไม่ในเอกสารแต่ละเรื่อง ฉะนั้นบริการ QConZoL จะคอยเตือนให้แต่ละคนทำหน้าที่ของตนเองโดยอัตโนมัติ และนี่คือหนึ่งในประโยชน์ของบริการ QConZoL"

บทความอื่นๆ