ก่อสร้างล่าช้า 1 ปี พอทำงานเพิ่มเสร็จกลับโดนปรับค่า LD 10% Max เจอแบบนี้ทำอย่างไรดี

ก่อสร้างล่าช้า 1 ปี พอทำงานเพิ่มเสร็จกลับโดนปรับค่า LD 10% Max เจอแบบนี้ทำอย่างไรดี

ก่อสร้างล่าช้ามา 1 ปี พอทำงานเสร็จ กลับโดนปรับ LD 10% เต็ม Max แบบนี้ได้ด้วยหรือ เจอแบบนี้ควรทำอย่างไร มาฟัง ดร.หมิว แนะนำ คำว่า Time At Large ใช่ว่าจะใช้ได้แค่ที่ ตปท นะ. ที่ไทยก็ใช้ได้ เวลาไม่ใช่สาระสำคัญแล้ว. ตลอด 1 ปีที่งานล่าช้านั่นมีการส่งงานเพิ่ม งานแก้ไขแบบตลอด และไม่จ่ายเงินให้ ผรม มาเกือบปี และพองานเสร็จก็จะยึดเงินทั้งหมด พร้อมกับไม่จ่ายงานเพิ่ม. ถ้าเจอแบบนี้ควรทำอย่างไร

#EOTRequest #EOTClaim #QConzol #delayanalysis

Other articles