ทำไมการไกล่เกลี่ย Mediation is Best Alternative Dispute Resolution for Construction Projects

ทำไมการไกล่เกลี่ย Mediation is Best Alternative Dispute Resolution for Construction Projects

ทำไมการไกล่เกลี่ย Mediation is Best Alternative Dispute Resolution for Construction Projects กว่า 20 ปีที่สัญญาก่อสร้างที่อเมริกา เค้ามีการไกล่เกลี่ย ในสัญญาก่อสร้าง เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขข้อขิพพาท ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และขบวนการศาล. ทำให้มากกว่า 80% ของข้อพิพาทจบได้ ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล. วีดีโอนี้ บอก 4 เหตุผลหลักที่ทำไมการไกล่เกลี่ยจึงเหมาะกับโครงการก่อสร้างมากที่สุด แค่เพิ่มข้อสัญญาการไกล่เกลี่ย Mediation Clause ในสัญญาก่อสร้าง ดูตัวอย่างข้อสัญญาไกล่เกลี่ยได้ที่ www.quantumppp.com

#constructionclaim #constructionmediation #qconzol

Created by InShot
https://inshot.cc/share/youtube.html

Other articles